Sağlık Hukuku


Malpraktis ve tazminat davaları ile ceza davaları, Sağlık Uygulama Tebliği ve ilgili mevzuatın yürütülmesi süreçleri


Makalelerimiz
Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Pınar PEHLİVAN
Konkordato Özge TURGUT
Fazla Sürelerle Çalışma Amaç BURSALI
Kamulaştırma Esasları Amaç BURSALI

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004