İdare Hukuku


2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu doğrultusunda iptal ve tam yargı davaları, çevre hukuku, ÇED süreçleri, idari cezalar, ruhsat başvuruları ve hukuksal değerlendirmeleri


Makalelerimiz
Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Pınar PEHLİVAN
Konkordato Özge TURGUT
Fazla Sürelerle Çalışma Amaç BURSALI
Kamulaştırma Esasları Amaç BURSALI

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004