İcra ve İflas Hukuku


2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki alacakların takibi ve borçların yapılandırılması, iflasın ertelenmesi, icra ceza davaları, uzlaşma görüşmeleri ve haciz prosedürlerinin takibi, çağrı merkezi ile idari ve yasal takip süreçlerinin kontrolü


Makalelerimiz
Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Pınar PEHLİVAN
Konkordato Özge TURGUT
Fazla Sürelerle Çalışma Amaç BURSALI
Kamulaştırma Esasları Amaç BURSALI

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004