Ticaret Hukuku


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, şirketler hukuku, ithalat ve ihracaat işlemleri, kambiyo hukuku, alacakların veya borçların yapılandırılması


Makalelerimiz
Kira Sözleşmesinin Feshi ve Tahliye Pınar PEHLİVAN
Konkordato Özge TURGUT
Fazla Sürelerle Çalışma Amaç BURSALI
Kamulaştırma Esasları Amaç BURSALI

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004