Ticaret Hukuku


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, şirketler hukuku, ithalat ve ihracaat işlemleri, kambiyo hukuku, alacakların veya borçların yapılandırılması


Avukatımıza Ait Makaleler

Bursalı Hukuk Bürosu

BHB 2004